Arva Logo Grønn

Prosjektleder Smart Senja

Stillingstittel: Prosjektleder Smart Senja
Søknadsfrist: 12.09.2022
Arbeidssted: Evjenvegen 34, 9024 Tomasjord
Flere steder: 9303, Silsand
Ansettelsesform: Fast

Vil du være med å realisere fremtidens digitale kraftnett?

Kraftnettet er i rivende utvikling. Økt energi- og effektbehov kombinert med uforutsigbar strømproduksjon fra vindkraft og solceller tvinger frem nye løsninger for å sikre en stabil strømforsyning. For å lykkes må ny teknologi og nye forretningsmodeller utvikles og tas i bruk.

Vi søker deg som vil lede Smart Senja prosjektet, vårt største innovasjonsinitiativ

Smart Senja (www.smartsenja.no) er et av de åtte demoprosjektene som har fått støtte fra ENOVA innenfor fremtidens energisystem programmet tilbake i 2019. Siden oppstarten har Smart Senja fokusert på å utvikle nye løsninger for å avlaste nettet på Nord-Senja og som vil være nyttig andre steder. Sammen med de ti øvrige partnere i prosjektet har vi nå fått på plass et lokalt fleksibilitetsmarked. Vi har også investert i Norges største energilager tilknyttet kraftnettet.  

Arva - Sammen for et elektrisk Nord-Norge

Les om Senjas sentrale rolle inn i det grønne skiftet her

Smart Senja prosjektet går nå i en ny fase der scenariotesting og læring blir sentrale elementer. Vi søker deg som har erfaring med prosjektledelse, og gjerne har jobbet med innovasjonsprosjekter tidligere. Du har fortrinnsvis høyere utdanning innenfor elkraft. Med støtte fra gode kolleger og i samarbeid med partnere i Smart Senja vil du bygge kompetanse knyttet til bruk av fleksibilitet og batterier i kraftnettet. 

Prosjektet har stor interesse offentlig, fra bransjen i inn- og utland. Å dele erfaringer fra våre nye løsninger med forskningsinstitusjoner, myndighetene og andre nettselskaper blir enda viktigere fremover. 

Arva - Sammen for et elektrisk Nord-Norge

Les mer om Smart Senja-prosjektet her

Dine primære ansvarsområder: 

  • Lede og koordinere aktiviteter i Smart Senja prosjektet sammen med partnerne, inkludert scenariotesting og utvikling av nye forretningsmodeller. 
  • Følge opp prosjektet administrativt og rapportere til prosjektstyre og ENOVA. 
  • Sammenstille og kommunisere resultater og erfaringer, både internt og eksternt. 
  • Som en del av seksjon for innovasjon og bærekraft, bidra aktivt til å nå seksjonens mål. 

Arbeidsgiver: ARVA AS
Stillingstittel: Prosjektleder Smart Senja
Frist: 12.09.2022
Arbeidssted: Evjenvegen 34, 9024 Tomasjord
Flere steder: 9303, Silsand
Ansettelsesform: Fast

Del :

Facebook
LinkedIn
Email
Print

Spørsmål om stillingen

Trond Are Bjørnvold

Avdelingsleder Nettutvikling

Julien Moisan

Seksjonsleder Innovasjon og bærekraft

Om Arva

Arva AS er Nord-Norges største nettselskap med våre mer enn 120 000 kunder – og med et kraftnett som strekker seg 15 000 kilometer over fjell, langs kyst, i havet og lufta i Nordland og Troms.

Vi er det fusjonerte Nordlandsnett AS og Troms Kraft Nett AS som i mer enn 100 år har sørget for sikker strømforsyning. Arva skal videreføre arven fra de som bygde strømnettet og samtidig – sammen med våre kunder og samarbeidspartnere – realisere ei elektrisk fremtid. 

Sammen for et elektrisk Nord-Norge

Kontakt oss eller finn ut mer på