– Galskap for vanlige folk

Energimontører er verken de som roper høyest eller er oftest omtalt i avisspaltene, men kompetansen de besitter er helt avgjørende for om vi skal lykkes med det grønne skiftet. Bli kjent med arbeidshverdagen til hardhausene som velger dette yrket.  Noen jobber er viktigere enn andre. I tillegg til å være spennende, variert og utfordrende vil […]

Dronninga og kronprinsessa

Mona og Marie i Arva

– En spøk på huset sier at jeg begynte her i arbeidsuken og ikke forsto når den var over. I andre etasje, med store vinduer vendt ut mot Tromsøya og fjorden, finner vi gjengen i åpent kontorlandskap. Hver sin pult, men i ulik høyde. Noen står, noen sitter. Kundesenteret til Arva opplever hektiske, men fine […]

Skaper et av verdens smarteste øyriker på Senja

Arva - Sammen for et elektrisk Nord-Norge

I Smart Senja-prosjektet møtes næringslivet, akademia og innbyggerne. Den felles drømmen er å skape en av de smarteste øyrikene i verden. – Grunnen til at jeg ville jobbe med dette, er at det handler om innovasjon. Vi ser at det er behov for mer strøm generelt i samfunnet. På Senja er det spesielt stort behov, […]

Vil bygge drømmelaget for et elektrisk Nord-Norge

Arva trenger flere nye arbeidstakere på veien gjennom det pågående grønne paradigmeskiftet. I april 2020 offentliggjorde Troms Kraft og Bodø Energi sine planer om å fusjonere sine nettselskaper Troms Kraft Nett og Nordlandsnett. Begge disse nettselskapene var fra før blant landsdelens største, og ble etter sammenslåingen landets sjette største nettselskap. – Fusjonen har gitt oss […]

Veronika slår et slag for elfaget

Arva - Sammen for et elektrisk Nord-Norge

Da datteren til Veronika gikk i andre klasse, tok hun med seg vennegruppen hennes på jobb for å lære dem om strøm. Og hjelpemiddelet? Det var en potet. – Vi satte pinner av forskjellige metaller i en potet og brukte små kabler for å få lys i en liten lampe. Det var litt morsomt, og […]

Senjas sentral rolle inn i det grønne skiftet

I slutten av 1882 kunne befolkningen på ytre Senja oppleve et kraftig, hvitt lys som kunne ses på lang avstand. Lyset kom fra Senjens Nikkelverk, de hadde revolusjonert driften med åtte arbeidslys så de kunne jobbe i vintermørket. Strømmen fikk de fra sitt eget vannkraftverk, Europas første. For folk flest kom først introduksjonen til elektrisitet […]

«Spåmannen» fra Hammerfest

Øivind i Arva

Kraftplanlegger Øivind Blix (38) jobber med å finne løsningene som fortsatt ikke finnes. Sanden er i ferd med å renne ut. Valgene som tas nå får varige mén. En kraftnettplanlegger skal etter beste evne få en oversikt over den fremtidige etterspørselen for elektrisk energi, og bygge ut kraftnettet deretter. – Vi sitter med monopol, vi […]