Arva Logo Grønn

Sammen for et elektrisk Nord-Norge

ElektriskSammen.no er et digitalt magasin som skildrer det indre liv i Arva, mulighetene som ligger her – og oppdaterer deg på hvilke karrieremuligheter og jobber vi har ledige.

Start din karriere i energibransjen

I Arva er mulighetene mange. Oppgavene vi skal løse for samfunnet krever et bredt spekter av ulike utdannelser og erfaring. Det grønne skiftet gjør kraftbransjen til kanskje det mest spennende stedet å jobbe. Vi er tross alt en sentral del av løsningen.

Ledige stillinger

Søk på en av våre ledige stillinger og bli med på å realisere ei felles elektrisk fremtid.

-
-

Samfunnsoppdrag - Utvikling av Nord-Norge

Arva skal utvikle og drifte en stabil og sikker strømforsyning til utvikling av samfunnet i Nord-Norge. Vi i Arva inspirerer til effektiv energibruk, og tar ansvar for at kunnskapen om en bærekraftig strømforsyning utvikles og læres videre til neste generasjon. 

Arva skal realisere en elektrisk fremtid

Det grønne skiftet gjør kraftbransjen til kanskje det mest spennende stedet å jobbe.

Arva skal videreføre arven fra de som bygde strømnettet, og sammen med våre kunder og samarbeidspartnere realisere ei elektrisk fremtid. Vi er tross alt en sentral del av løsningen.

Vi skal videreføre arven fra de som bygde strømnettet, og sammen med våre kunder og samarbeidspartnere realisere ei elektrisk fremtid.

Sammen for et elektrisk
Nord-Norge

Kontakt oss eller finn ut mer på