Sammen for et elektrisk
Nord-Norge

I Arva er mulighetene mange. ElektriskSammen.no er et digitalt magasin som skildrer det indre liv i Arva, mulighetene som ligger her – og oppdaterer deg på hvilke karrieremuligheter og jobber vi har ledige. 

Smart Senja - Arva

Prosjektleder Smart Senja

Vil du være med å realisere fremtidens digitale kraftnett? Kraftnettet er i rivende utvikling. Økt energi- og effektbehov kombinert med uforutsigbar strømproduksjon fra..
» Les mer her

Samfunnsoppdrag som arbeidsoppgave

Arva skal utvikle og drifte en stabil og sikker strømforsyning til utvikling av samfunnet i Nord-Norge. Vi i Arva inspirerer til effektiv energibruk, og tar ansvar for at kunnskapen om en bærekraftig strømforsyning utvikles og læres videre til neste generasjon. 

Oppgavene vi skal løse for samfunnet krever et bredt spekter av ulike utdannelser og erfaring. Det grønne skiftet gjør kraftbransjen til kanskje det mest spennende stedet å jobbe. 

Arva skal realisere en elektrisk fremtid

Det grønne skiftet gjør kraftbransjen til kanskje det mest spennende stedet å jobbe.

Arva skal videreføre arven fra de som bygde strømnettet, og sammen med våre kunder og samarbeidspartnere realisere ei elektrisk fremtid. Vi er tross alt en sentral del av løsningen.

Vi skal videreføre arven fra de som bygde strømnettet, og sammen med våre kunder og samarbeidspartnere realisere ei elektrisk fremtid.